1293582 , ‎‎حیات القلوب
شناسنامه
عنوان:
‎‎حیات القلوب
همکار:
‎‎‎، کاتب , ‎جیلانی، حسن‌بن علی‌بن نعمت‌الله ابن الحسین، قرن۱۳ق.
منبع:
‎‎۵-۲۱۸۱۱
زبان اثر:
per
نوع:
همه انواع مدارک--متون--كتابها--نسخه خطي
جنس:
image/jpg
موضوع (اسم عام ياعبارت اسمي عام):
‎-- Biography ‎Prophets ‎-- Doctrines ‎Shia'h ‎-- سرگذشتنامه ‎پیامبران ‎-- عقاید ‎شیعه ‎Imamat ‎ام‍ام‍ت‌
يادداشتهاي کلي مربوط به اطلاعات توصيفي:
‎‎‎... اخبار اهل بیت رسالت که سالهای بسیار بسبب قلت اعتنای مردم مهجور ... و از ملامت حق ناشناسان پروا ندارم و هو حسبی و نعم الوکیل و کان ذلک فی الخامس و العشرین من شهر ذی حجة الحرام من شهور سنه سبع و ثمانین بعدالالف من الهجرة ... الطیبین الطاهرین. , ‎انجام: ‎‎‎[افتاده] ... پس آن نور مقدس را در حجاب قدرت دوازده‌هزار سال جای داد و میگفت سبحان ربی الاعلی و در حجاب عظمت ... , ‎آغاز: ‎‎‎انجامه: , ‎توفیق یافت بتعمیر این جلد دویم حیوة القلوب و اول ان را تخمینا تا نصف ... تراب نعال الحجاج حسن‌ابن علی‌ابن نعمت‌الله‌بن الحسین الجیلانی و فارغشد از تحریر آن در روز دوشنبه ۳ شهر رجب من شهور سنه۱۲۵۹ امید که ...بمحمد وآله الطاهرین.
نام شخص به منزله سر شناسه - (مسئوليت معنوي درجه اول):
‎‎‎‎، ‏‫۱۰۳۷ - ‏۱۱۱۱ق.‬ , ‎، م‍ح‍م‍د‌ب‍اق‍رب‍ن‌ م‍ح‍م‍دت‍ق‍ی‌ , ‎م‍ج‍ل‍س‍ی‌
شماره کتابشناسي ملي:
‎‎۱۲۹۳۵۸۲
يادداشت کلي:
‎‎زبان:فارسی
يادداشتهاي مربوط به خلاصه يا چکيده:
‎‎بنگرید به شماره بازیابی ۱۰۰۳۷ در فهرست همین کتابخانه.
شناسه كد كتاب:
1293582
192.168.32.137
نمایشگر های مدرک
ویرایش های مدرک
نمودار حبابی مقادیر داده

لطفا نظر خود را وارد نمایید

نام: : ایمیل :

 


login