عکسی از اسرای عراقی [سند]
شناسنامه
پیمایش نتایج جستجو
 
عنوان و نام پديدآور:
عکسی از اسرای عراقی [سند]
موضوع:
اس‍ی‍ران‌ ج‍ن‍گ‍ی‌
زبان اثر:
فارسي
نوع:
همه انواع مدارک--تصاوير--عكس
شماره رکورد کتابشناسي :
2781701
شماره ثبت:
جمهوری اسلامی ایران
جنس:
Image/jpg
192.168.32.137
نمایشگر های مدرک
ویرایش های مدرک
روابط
نمودار حبابی مقادیر داده

لطفا نظر خود را وارد نمایید

نام: : ایمیل :

 


login