مجموعه
عنوان و نام پديدآور:
مجموعه اسناد شهيد قوچاني
نوع:
مجموعه
توصیف:
شهيد علي قوچاني اول تيرماه 1342 دراراك متولدشدو دركودكي همراه خانواده از ار اك به اصفهان نقل مكان كرد وپس ازپيروزي انقلاب شكوهمنداسلامي در روستاهاي بوئين ومياندشت در خدمت محرومان ومستضعفان بود.ايشان پس از پيروزي انقلاب اسلامي در مناطق عملياتي كردستان حضور موثر داشته وبا شروع جنگ تحميلي در جبهه هاي حق عليه باطل حضور داشت واولين عملياتي كه ايشان شركت كردند عمليات فرمانده كل قوا بود. در عملياتهاي ثامن الائمه وشكستن حصر آبادان حضور داشت وبيش از 12 بار زخمي ومجروح شد.در اكثر عملياتها شركت داشت وفر ماندهي تيپ وحتي فرماندهي محور را درلشگر امام حسين (ع) بر عهده داشت .درسال 1363 ازدواج كرد وبه مكه معظمه مشرف شد ودرتاريخ 24/11/1364 درمنطقه عملياتي فاو(والفجر8) به درجه رفيع شهادت نائل گرديد. شهيد قوچاني عكس هاي بسياري از مناطق عملياتي تهيه كرده است. برخي ازاين مجموعه عكس ها به همراه ياداشت هاي شخصي ومكاتبات مربوط به خانواده آن شهيدبزرگوار درديدار جناب آقاي دكترصلاحي رئيس محترم سازمان اسنادوكتابخانه ملي جمهوري اسلامي ايران با خانواده آن شهيد درتاريخ 20/9/90 از طرف خانم فروغ آنجفي، مادرشهيد به مديريت اسنادوكتابخانه ملي منطقه مركزي كشور(اصفهان) اهداءگرديد. اصل اين مجموعه درمديريت اسناد و كتابخانه ملي اصفهان نگهداري مي شود.
      
Skip Navigation Links.
نتیجه  1  تا  12  از  76  نتیجه  در  0/0624998  ثانیه 
 
گالری لیست گراف
       
1
5
تصویر بندانگشتی
عنوان و نام پديدآور :
عکسی از اسرای عراقی [سند]
موضوع :
اس‍ی‍ران‌ ج‍ن‍گ‍ی‌
زبان اثر :
فارسی
نوع :
عكس
جنس :
منابع برگزيده ايران شناسي
2
21
بندانگشتی
عنوان و نام پديدآور :
عکس رژه و مراسم مختلف رزمندگان [سند]
موضوع :
ج‍ن‍گ‌ ای‍ران‌ و ع‍راق‌
زبان اثر :
فارسی
نوع :
عكس
جنس :
منابع برگزيده ايران شناسي
3
57
تصویر بندانگشتی
عنوان و نام پديدآور :
عکس یادگاری گروهی از رزمندگان [سند]
موضوع :
ج‍ن‍گ‌ ای‍ران‌ و ع‍راق‌
نوع :
عكس
جنس :
منابع برگزيده ايران شناسي
شماره رکورد کتابشناسي :
2782294
4
8
بندانگشتی
عنوان و نام پديدآور :
عکس یکی از مجروحین جنگ در بیمارستان [سند]
موضوع :
ج‍ن‍گ‌ ای‍ران‌ و ع‍راق‌
زبان اثر :
فارسی
نوع :
عكس
جنس :
منابع برگزيده ايران شناسي
5
28
تصویر بندانگشتی
عنوان و نام پديدآور :
بریده جراید در مورد شهداء[سند]
پدیدآور :
آنجفی، فروغ، ‏‫۱۳۲۳ -‏
موضوع :
ج‍ن‍گ‌ ای‍ران‌ و ع‍راق‌,اصفهان,ش‍ه‍دا,بریده جراید
زبان اثر :
فارسی
نوع :
سند
6
7
بندانگشتی
عنوان و نام پديدآور :
سوگواری برای شهدا[سند]
موضوع :
ش‍ه‍دا
زبان اثر :
فارسی
نوع :
عكس
جنس :
منابع برگزيده ايران شناسي
7
4
تصویر بندانگشتی
عنوان و نام پديدآور :
عکس جستجو و شناسایی شهداء [سند]
موضوع :
ج‍ن‍گ‌ ای‍ران‌ و ع‍راق‌
زبان اثر :
فارسی
نوع :
عكس
جنس :
منابع برگزيده ايران شناسي
8
4
بندانگشتی
عنوان و نام پديدآور :
عکس حرکت یگانهای نظامی[سند]
موضوع :
ج‍ن‍گ‌ ای‍ران‌ و ع‍راق‌
زبان اثر :
فارسی
نوع :
عكس
جنس :
منابع برگزيده ايران شناسي
9
11
تصویر بندانگشتی
عنوان و نام پديدآور :
عکس تانکهای رزمندگان [سند]
موضوع :
ج‍ن‍گ‌ ای‍ران‌ و ع‍راق‌
زبان اثر :
فارسی
نوع :
عكس
جنس :
منابع برگزيده ايران شناسي
10
4
بندانگشتی
عنوان و نام پديدآور :
عکس جستجو و شناسایی شهداء [سند]
موضوع :
ج‍ن‍گ‌ ای‍ران‌ و ع‍راق‌
زبان اثر :
فارسی
نوع :
عكس
جنس :
منابع برگزيده ايران شناسي
11
13
تصویر بندانگشتی
عنوان و نام پديدآور :
مناظر مختلف مناطق عملیاتی [سند]
موضوع :
ج‍ن‍گ‌ ای‍ران‌ و ع‍راق‌
زبان اثر :
فارسی
نوع :
عكس
جنس :
منابع برگزيده ايران شناسي
12
8
بندانگشتی
عنوان و نام پديدآور :
عکس یادگاری گروهی از رزمندگان [سند]
موضوع :
ج‍ن‍گ‌ ای‍ران‌ و ع‍راق‌
زبان اثر :
فارسی
نوع :
عكس
جنس :
منابع برگزيده ايران شناسي
نتیجه  1  تا  12  از  76  نتیجه  در  0/0624998  ثانیه 

login