مجموعه
عنوان و نام پديدآور:
منابع برگزيده كتابخانه ملي ايران
نوع:
مجموعه
توصیف:
اين مجموعه شامل منتخبي از آثار و منابع رقومي شده سازمان اسناد و كتابخانه ملي ايران است. فراداده هاي اين گزيده ها با استاندارد هاي موجود آماده شده است و مي تواند الگوي مناسبي براي ساير كتابخانه ها و مراكز علمي كشور قلمداد شود.
      
Skip Navigation Links.
نتیجه  1  تا  12  از  225  نتیجه  در  0/0937503  ثانیه 
 
گالری لیست گراف
       
1
1
تصویر بندانگشتی
عنوان و نام پديدآور :
نقشه مصور تاریخی خلیج‌ فارس[نقشه]/پدید‌آورندگان بخش تحقیقات و مطالعات جغرافیایی موسسه جغرافیایی و کارتوگرافی سحاب؛ با همکاری علی‌اکبر محمودیان؛ زیر نظر محمد‌رضا سحاب
وضعيت نشر و پخش و غيره :
تهران: کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان٬ امور انتشارات: موسسه جغرافیایی و کارتوگرافی سحاب‏‫، [××۱۳]‬
موضوع :
نقشه ها ؛ جغرافياي تاريخي ؛ ايران ؛ خليج فارس
زبان اثر :
فارسی
نوع :
عكس
2
1
بندانگشتی
عنوان و نام پديدآور :
نقشه تقسیمات جدید کشور ایران طبق قانون مصوبه مجلس شورای ملی [نقشه]/ترسیم افضل‌الدین امینی نصیری؛ کتبه ابراهیم زرین قلم حمسه
وضعيت نشر و پخش و غيره :
[تهران]: تجارتخانه کاشانی
موضوع :
تقسيمات كشوري ؛ راه ها ؛ نقشه ها ؛ ايران
زبان اثر :
فارسی
نوع :
عكس
3
1
تصویر بندانگشتی
عنوان و نام پديدآور :
روح‍ان‍ی‍ان‌ ق‍اج‍اری‍ه‌
موضوع :
قاجاريه ؛روحانيان ؛تبريز ؛ شربياني
زبان اثر :
فارسی
نوع :
عكس
جنس :
منابع برگزيده ايران شناسي
4
1
بندانگشتی
عنوان و نام پديدآور :
[م‍ظف‍رال‍دی‍ن‌ ش‍اه‌ در ف‍رن‍گ‌]
وضعيت نشر و پخش و غيره :
[تهران: بی‌نا‏‫، ××۱۳]‬
موضوع :
م‍ظف‍رال‍دی‍ن‌ ق‍اج‍ار، ش‍اه‌ ای‍ران‌، ۱۲۶۹-۱۳۲۴ق‌. ؛ ق‍اج‍اری‍ه‌ ؛ شاهان و فرمانروایان ؛ م‍س‍اف‍رت‌ ؛ رواب‍ط خ‍ارج‍ی‌ ؛ ایران ؛ اروپا ؛
زبان اثر :
فارسی
نوع :
عكس
5
1
تصویر بندانگشتی
عنوان و نام پديدآور :
[م‍ظف‍رال‍دی‍ن‌ ش‍اه‌ در ف‍رن‍گ‌]
وضعيت نشر و پخش و غيره :
[بی‌جا: بی‌نا٬ ××۱۳]
موضوع :
مسافرت ؛ روابط خارجي ؛ كشورهاي غربي ؛ ايران ؛ قاجاريه ؛ م‍ظف‍رال‍دی‍ن‌ ق‍اج‍ار، ش‍اه‌ ای‍ران‌، ۱۲۶۹-۱۳۲۴ق‌.
زبان اثر :
فارسی
نوع :
عكس
6
1
بندانگشتی
عنوان و نام پديدآور :
[ع‍ل‍ی‍ق‍ل‍ی‌‌خ‍ان‌ م‍خ‍ب‍ر‌ال‍دول‍ه‌]
وضعيت نشر و پخش و غيره :
[بی‌جا: بی‌نا‏‫، ××۱۳]‬
موضوع :
مخبر‌الدوله، علیقلی بن رضاقلی‏‫، ۱۲۴۵ - ‏۱۳۱۵ق ؛ ق‍اج‍اری‍ه‌ ؛ ت‍اری‍خ‌ ؛ وزی‍ران‌ ؛ دولتمردان ؛ س‍ی‍اس‍ت‌م‍داران‌ ؛ ایران
تاریخ انتشار :
[××۱۳]‬
زبان اثر :
فارسی
7
562
تصویر بندانگشتی
عنوان و نام پديدآور :
حكايت شيرين عبارت شاهزاده صاحبقران خسرو گيتي نشان فرزند ارجمند ملك شاه رومي ارسلان [چاپ سنگي ] ; امير ارسلان ; امير ارسلان بن ملكشاه رومي ; شيرويه ; امير ارسلان رومي
وضعيت نشر و پخش و غيره :
مشهدي حسين كتابفروش طهراني
موضوع :
داستانهاي فارسي
تاریخ انتشار :
1322 ق
زبان اثر :
فارسی
8
9
بندانگشتی
عنوان و نام پديدآور :
مكاتبه قونسول دولت انگليس در بوشهر و بندر عباس : تقاضاي واگذاري زمين جهت احداث مقبره براي كشته شدگان در جنگ ، فوت يكي از اتباع ايراني در هند و عدم امكان دريافت غرامت از دولت آنجا
پدیدآور :
منشاء : 355 استانداري بوشهر
موضوع :
بوشهر ؛ بندرعباي ؛ هند ؛ انگليس ؛ سفارت ؛ روابط خارجي ؛ كارگذاريها ؛ اتباع داخلي ؛ متوفيات ؛ املاك ؛ گورستانها
منبع :
استانداري بوشهر
زبان اثر :
فارسی
9
1
تصویر بندانگشتی
عنوان و نام پديدآور :
اح‍م‍د ش‍اه‌ ق‍اج‍ار
موضوع :
احمد قاجار ؛ شاه ايران ؛ قاجاريه
زبان اثر :
فارسی
نوع :
عكس
جنس :
منابع برگزيده ايران شناسي
10
1
بندانگشتی
عنوان و نام پديدآور :
نمونه هايي از تفنگ و تپانچه هاي فتيله يي و چخماقي از سده دوازدهم و سيزدهم هجري
عکاس :
هانري رنه د آلماني
موضوع :
؛سلاح ها ؛ آثار تاريخي
تاریخ انتشار :
12 و 13 . ه.ق
زبان اثر :
فارسی
11
1
تصویر بندانگشتی
عنوان و نام پديدآور :
[م‍ظف‍رال‍دی‍ن‌ ش‍اه‌ و ع‍ده‌ای‌ از رج‍ال‌]
وضعيت نشر و پخش و غيره :
[بی‌جا: بی‌نا٬ ××۱۳]
موضوع :
م‍ظف‍رال‍دی‍ن‌ ق‍اج‍ار، ش‍اه‌ ای‍ران‌، ۱۲۶۹-۱۳۲۴ق‌. ؛ ق‍اج‍اری‍ه‌ ؛ دول‍ت‍م‍ردان‌ ؛ درب‍اری‍ان‌ ؛ س‍ی‍اس‍ت‍م‍داران‌ ؛ ت‍اری‍خ‌ ؛ ایران
تاریخ انتشار :
××۱۳
زبان اثر :
فارسی
12
1
بندانگشتی
عنوان و نام پديدآور :
دول‍ت‍م‍ردان‌ دوره‌ ق‍اج‍ار
موضوع :
قاجاريه ؛ دولتمردان ؛ اعتضادالحكماء
زبان اثر :
فارسی
نوع :
عكس
جنس :
منابع برگزيده ايران شناسي
نتیجه  1  تا  12  از  225  نتیجه  در  0/0937503  ثانیه 

login