جستجوی ساده
b
 
 

 نوع مدرک    محدوده          
      

نتیجه  1  تا  12  از  13  نتیجه  در  1/5625406  ثانیه 
 
گالری لیست گراف
       
1
39
تصویر بندانگشتی
عنوان و نام پديدآور :
‎‎عملکرد شرکت مهندسین مشاور اورارتو
حقوق :
‎‎a
منبع :
‎‎۲۲۰/۲۱۶۷۸
نوع :
سند
جنس :
image/jpg
2
423
بندانگشتی
عنوان :
شناسایی و معرفی خدایان اورارتو براساس نقوش طراحی‌شده
نوع فایل :
image/jpg
پديدآور :
/ پژوهشگر وحید قاسمی‌قزلجه,قاسمی‌قزلجه، وحید
يادداشتهاي مربوط به پايان نامه ها :
تهران , (کارشناسی ارشد): باستان‌شناسی، گرایش دوران تاریخی. , ‏‫، ‏‫‬‏۱۳۹۰.‬‬‬ , دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، گروه باستان‌شناسی.
حقوق :
a
3
214
تصویر بندانگشتی
عنوان :
بررسی تصاویر جانوران اساطیری شمال غرب کشور در آغاز دوره‌ی تاریخی (شمال حسنلو، زیویه، بسطام، اورارتو)
نوع فایل :
image/jpg
پديدآور :
/نگارش لیلا بقای‌اسفندیاری
يادداشتهاي مربوط به پايان نامه ها :
شبستر , (کارشناسی ارشد). , ، ۱۳۹۳. , دانشگاه آزاد اسلامی شبستر، دانشکده هنر و معماری، گروه تاریخ هنر.
حقوق :
a
4
215
بندانگشتی
عنوان :
تاثیر دین اورارتو بر آثار اورارتوئی براساس نقش تاثیرگذار خدای هالدی
نوع فایل :
image/jpg
پديدآور :
/ پژوهشگر علیرضا اسفندیار,اسفندیار، علیرضا
يادداشتهاي مربوط به پايان نامه ها :
تهران مرکزی , (کارشناسی ارشد): باستان‌شناسی، گرایش دوران تاریخی. , ‏‫‏، ۱۳۹۰. , دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، گروه باستان‌شناسی.
حقوق :
a
5
174
تصویر بندانگشتی
عنوان :
باستان شناسی و هنر اورارتو
نوع فایل :
image/jpg
پديدآور :
/فرخ ملک‌زاده
يادداشتهاي مربوط به پايان نامه ها :
‏‫[ (کارشناسی) ]: باستان شناسی و تاریخ هنر‬
حقوق :
a
6
303
بندانگشتی
عنوان :
بررسی آثار و ترسیم الگوهای استقراری هزاره اول قبل از میلاد در حوزه شمال غربی دریاچه ارومیه با تأکید بر روی اماکن امپراطوری اورارتو
نوع فایل :
image/jpg
پديدآور :
/پژوهشگر رضا حیدری,حیدری، رضا
يادداشتهاي مربوط به پايان نامه ها :
‏‫( کارشناسی‌ارشد ) : باستانشناسی ‬
حقوق :
a
7
200
تصویر بندانگشتی
عنوان :
مطالعه و بررسی باستان‌شناسی قلعه‌ داش (ضحاک) شهرستان عجب‌شیر
نوع فایل :
image/jpg
پديدآور :
/ نگارش سیروس‌ جبارزاده,جبارزاده، سیروس
يادداشتهاي مربوط به پايان نامه ها :
(کارشناسی ارشد): باستان‌شناسی.
حقوق :
a
8
201
بندانگشتی
عنوان :
دژ اورارتویی چهریق سلماس (زاروند) و مقایسه آن با سایر آثار هم‌دوره استان آذربایجان غربی
نوع فایل :
image/jpg
پديدآور :
/ پژوهشگر محمد قربانی,قربانی، محمد
يادداشتهاي مربوط به پايان نامه ها :
تهران , (کارشناسی ارشد): باستان‌شناسی. , ‏‫‬، ۱۳۸۲. , دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی، مرکز تحصیلات تکمیلی میرداماد.
حقوق :
a
9
285
تصویر بندانگشتی
عنوان :
بررسی و معرفی هنر تصویرنگاری بر روی کمربندهای اورارتو
نوع فایل :
image/jpg
پديدآور :
/آتنا مشهدبان
يادداشتهاي مربوط به پايان نامه ها :
تهران , (کارشناسی ارشد): پژوهش هنر. , ۱۳۹۱. , دانشگاه پیام نور، دانشکده هنر و رسانه، مرکز تهران شرق، گروه هنر.
حقوق :
a
10
158
بندانگشتی
عنوان :
بررسی تطبیقی گور دخمه‌های ماد و اورارتو
نوع فایل :
image/jpg
پديدآور :
/ پژوهشگر سمیرا اصغرپور‌سارویی
يادداشتهاي مربوط به پايان نامه ها :
تهران , (کارشناسی ارشد): پژوهش هنر. , ۱۳۹۰. , دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی، دانشکده هنر و معماری، گروه پژوهش هنر.
حقوق :
a
11
290
تصویر بندانگشتی
عنوان :
بررسی و تحلیل نقوش زنان روی آثار فلزی اورارتو
نوع فایل :
image/jpg
پديدآور :
/ نگارش لیلا رحمتی
يادداشتهاي مربوط به پايان نامه ها :
شبستر , (کارشناسی ارشد): گرایش تاریخ هنر ایران باستان. , ، ۱۳۹۴. , دانشگاه آزاد اسلامی، واحد شبستر، دانشکده علوم انسانی و هنر.
حقوق :
a
12
279
بندانگشتی
عنوان :
‏‫نگرشی بر معماری حسنلو ‏IV‏ و بررسی و مقایسه آن با سایر بناهای مشابه در دوره ماناها و اورارتو ‬
نوع فایل :
image/jpg
پديدآور :
/نگارش کامیار ضابط,ضابط٬ کامیار
يادداشتهاي مربوط به پايان نامه ها :
‏‫(کارشناسی ارشد) : باستان شناسی ‬
حقوق :
a
نتیجه  1  تا  12  از  13  نتیجه  در  1/5625406  ثانیه 

login