5637733
شناسنامه
عنوان:
‎‎تأثیر شفافیت اطلاعات مالی و حاکمیت شرکتی برورش کستگی شرکت‌های پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران
پديدآور:
‎‎/ نگارش ملیحه بهمنی
نوع ماده:
همه انواع مدارک--متون--پايان نامه
نوع فایل:
application/docx
يادداشتهاي مربوط به پايان نامه ها:
‎‎‎‎‎‎(کارشناسی ارشد) , ‎: حسابداری , ‎، کرمان. , ‎۱۳۹۴ , ‎دانشگاه آزاد اسلامی ، واحد کرمان، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، گروه حسابداری
زبان اثر:
per
شماره کتابشناسي ملي:
‎‎۵۶۳۷۷۳۳
شناسه كد كتاب:
5637733
پیوند ثابت:
http://dl.nlai.ir/UI/Permalink/1683703
192.168.32.137
نمایشگر های مدرک
ویرایش های مدرک
نمودار حبابی مقادیر داده

لطفا نظر خود را وارد نمایید

نام: : ایمیل :

 


login