پیمایش
  جستجوی الفبایی
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
عبارت جستجونتیجه  1  تا  12  از  258  نتیجه  در  0/140997  ثانیه 
 
گالری لیست جدول گراف
       

مرتب سازی بر اساس
1
9
تصویر بندانگشتی
نوع :
تاریخ شفاهی
عنوان و نام پديدآور :
‏‫مصاحبه تاريخ شفاهي با امانوئل ملیک‌اصلانیان٬ ۱۹/۰۴/۱۳۷۸‬
موضوع :
ملیک اصلانیان , ، امانوئل , ‏‫، ‏۱۲۹۴ -‏ ۱۳۸۲.‬
يادداشتهاي مربوط به خلاصه يا چکيده :
رئوس مطالب مطرح شده در مصاحبه به اين شرح است: تحصیل موسیقی در آلمان از سنین کودکی تا سطوح دانشگاهی و اجرای کنسرت‌های متعدد در کشور آلمان٬ بازگشت به ایران و تدریس موسیقی٬ توجه به فلسفه و عرفان در آهنگسازی.
شناسه كد كتاب :
3782929
2
14
بندانگشتی
نوع :
تاریخ شفاهی
عنوان و نام پديدآور :
‏‫‬‏مصاحبه تاريخ شفاهی با جعفر مؤیدشیرازی، ۱۸/۰۷/۱۳۷۴
موضوع :
م‍وی‍د ش‍ی‍رازی‌ , ، ج‍ع‍ف‍ر , ، ۱۳۱۶-,س‍ع‍دی‌ , ، م‍ص‍ل‍ح‌‌ب‍ن‌ ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌ , ،‏‫ ‏‫ - ‏۶۹۱؟ق.‏‏‬
يادداشتهاي مربوط به خلاصه يا چکيده :
رئوس مطالب مطرح‌شده در مصاحبه به اين شرح است: بیوگرافی، دلیل و نحوه ترجمه کتاب «پیامبر»، چگونگی تألیف کتاب «گلبانگ خرابات»، شرح تحقیقات مختلف در باب سعدی و آثارش و بیان علت شهرت به عنوان یک سعدی‌شناس.
شناسه كد كتاب :
3743581
3
16
تصویر بندانگشتی
نوع :
تاریخ شفاهی
عنوان و نام پديدآور :
‏‫‬‏مصاحبه تاريخ شفاهي با احمد حامی، ۰۶/۰۳/۱۳۷۶‬
موضوع :
ح‍ام‍ی‌ , ، اح‍م‍د , ،‏‫‫ ۱۲۹۸ - ‏‏۱۳۷۹.‏‬
يادداشتهاي مربوط به خلاصه يا چکيده :
‏‫‬‏رئوس مطالب مطرح شده در مصاحبه به اين شرح است: شرح‌‌ بیوگرافی، تحصیل‌ در رشته‌ مهندسی‌ راه‌ و ساختمان، فعالیت‌ در جاده‌ سازی‌ و راهسازی‌ از دوران‌ رضا شاه‌ ، ساخت‌ پل‌ های‌ کشور از جمله‌ پل کرج، همکاری‌ با سازمان‌ برنامه‌ و بودجه‌ و وزارت‌ راه‌ از سال ۱۳۳۲.
شناسه كد كتاب :
3752663
4
16
بندانگشتی
نوع :
تاریخ شفاهی
عنوان و نام پديدآور :
‏‫‬‏مصاحبه تاريخ شفاهی با رضا سیدحسینی٬ ۱۷/۱۰/۱۳۸۴
موضوع :
س‍ی‍دح‍س‍ی‍ن‍ی‌ , ، رض‍ا , ، ‏‫۱۳۰۵ - ‏۱۳۸۸.‬
شناسه كد كتاب :
3732335
نام شخص به منزله سر شناسه - (مسئوليت معنوي درجه اول) :
/سازمان اسناد و كتابخانه ملی ايران,س‍ی‍دح‍س‍ی‍ن‍ی‌ , ، رض‍ا , ، ‏‫۱۳۰۵ - ‏۱۳۸۸.‬ , ، مصاحبه‌شونده
5
45
تصویر بندانگشتی
نوع :
تاریخ شفاهی
عنوان و نام پديدآور :
مصاحبه تاريخ شفاهی با داریوش طلایی، ۱۳۷۵
موضوع :
طلائ‍ی‌ , ، داری‍وش‌ , ، ۱۳۳۱ -
يادداشتهاي مربوط به خلاصه يا چکيده :
رئوس مطالب مطرح‌شده در مصاحبه به این شرح است: نحوه گرایش به موسیقی از دوران کودکی، مراحل تحصیل در هنرستان موسیقی ملی، ویژگی‌های شخصیتی اساتید هنرستان از جمله شهنازی، برومند و صفوت و بیان خاطراتی از آن‌ها، فعالیت‌های هنری طلایی نظیر اجرای کنسرت و شرکت در ارکسترها در قبل و بعد از انقلاب، تاسیس مرکز حفظ و اشاعه موسیقی و شرح حالی از اساتید آنجا نظیر فروتن و هرمزی و دوامی، بررسی موسیقی ایران در حال حاضر.
شناسه كد كتاب :
3732328
6
21
بندانگشتی
نوع :
تاریخ شفاهی
عنوان و نام پديدآور :
‏‫‬‏مصاحبه تاريخ شفاهی با هاراطون داویدیان٬ ۰۵/۰۴/۱۳۷۸
موضوع :
داوی‍دی‍ان‌ , ، ه‍اراطون‌ , ، ‏‫۱۳۰۳ - ۱۳۸۸.‏
شناسه كد كتاب :
3775050
نام شخص به منزله سر شناسه - (مسئوليت معنوي درجه اول) :
/سازمان اسناد ملی ایران,داوی‍دی‍ان‌ , ، ه‍اراطون‌ , ، ‏‫۱۳۰۳ - ۱۳۸۸.‏ , ، مصاحبه‌شونده
7
37
تصویر بندانگشتی
نوع :
تاریخ شفاهی
عنوان و نام پديدآور :
‏‫‬‏‬‏مصاحبه تاريخ شفاهی با محمدعلی غربی، ۲۸/۰۵/۱۳۸۵
موضوع :
غ‍رب‍ی‌ , ، م‍ح‍م‍دع‍ل‍ی‌
يادداشتهاي مربوط به خلاصه يا چکيده :
رئوس مطالب مطرح‌شده در مصاحبه به اين شرح است: دبیرستان ثروت و دانشکده پزشکی، ادامه تحصیل در فرانسه و در تخصص گوارش و کبد، دکتر ناصر گیتی و اساتیدش در ایران و فرانسه، حضور مرحوم راشد در فرانسه، همکاری با وزارت بهداری برای کنترل مالاریا در کشور، علم پزشکی و پیشرفت سریع آن، یکی از مؤسسان بیمارستان مهر تهران.
شناسه كد كتاب :
3765897
8
6
بندانگشتی
نوع :
تاریخ شفاهی
عنوان و نام پديدآور :
‏‫‬‏مصاحبه تاريخ شفاهی با حسن‌ اسماعيل‌زاده چلیپا، ‌۲۶/۱۲/۱۳۷۴
موضوع :
اسماعیل‌زاده چلیپا , ، حسن , ، ‏‫۱۳۰۱ -‏‬
يادداشتهاي مربوط به خلاصه يا چکيده :
رِِئوس مطالب مطرح‌شده در مصاحبه به اين شرح است: بيوگرافی٬ نحوه فراگیری هنر نقاشی قهوه‌خانه نزد اسا‌‌تید این هنر٬ تاریخچه‌ هنر قهوه‌خانه‌ای از زمان صفویه به بعد.
شناسه كد كتاب :
3727032
9
13
تصویر بندانگشتی
نوع :
تاریخ شفاهی
عنوان و نام پديدآور :
‏‫مصاحبه تاريخ شفاهي با عبدالله عامری‌الحسینی٬ ۳۰/۰۵/۱۳۸۵‬
موضوع :
عامری‌الحسینی٬ عبدالله، ۱۳۰۱- ۱۳۸۶
يادداشتهاي مربوط به خلاصه يا چکيده :
‏‫رئوس مطالب مطرح ‌شده در مصاحبه به اين شرح است: تحصیل در هنرستان کمال‌الملک و دانشکده هنرهای زیبا٬ علاقه‌مندی به طبیعت و فرهنگ ایرانی٬ تدریس در آموزش و پرورش و تکفل خانواده‌ پس از ورشکستگی پدر٬ اشتغال در اداره هنرهای زیبا و پرداختن به نقاشی و نقش قالی در این محل٬ شرکت در تعدادی نمایشگاه و توانایی وی در زمینه‌‌های شعر و مجسمه‌سازی.‬
شناسه كد كتاب :
3744186
10
24
بندانگشتی
نوع :
تاریخ شفاهی
عنوان و نام پديدآور :
‏‫‬‏مصاحبه تاريخ شفاهی با امرالله فرهادی‌آردکپان٬ ۱۳۸۶
موضوع :
فرهادی‌آردکپان , ، امراله , ، ‏‫۱۳۳۵‏-
شناسه كد كتاب :
3749986
نام شخص به منزله سر شناسه - (مسئوليت معنوي درجه اول) :
سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران,٬ مؤسسه مهرگان فرهنگ آسیا,فرهادی‌آردکپان , ، امراله , ، ‏‫۱۳۳۵‏- , ، مصاحبه‌شونده
11
45
تصویر بندانگشتی
نوع :
تاریخ شفاهی
عنوان و نام پديدآور :
‏‫‬‏‏مصاحبه تاريخ شفاهی با غلامحسین ابراهیمی‌دینانی، ۱۳۷۹-۱۳۸۰
موضوع :
اب‍راه‍ی‍م‍ی‌ دی‍ن‍ان‍ی‌ , ، غ‍لام‍ح‍س‍ی‍ن‌ , ، ‏‫۱۳۱۳ -‏
شناسه كد كتاب :
3730286
نام شخص به منزله سر شناسه - (مسئوليت معنوي درجه اول) :
/ سازمان اسناد ملی ايران,اب‍راه‍ی‍م‍ی‌ دی‍ن‍ان‍ی‌ , ، غ‍لام‍ح‍س‍ی‍ن‌ , ، ‏‫۱۳۱۳ -‏ , ، مصاحبه‌شونده
12
137
بندانگشتی
نوع :
تاریخ شفاهی
عنوان و نام پديدآور :
‏‫‬‏مصاحبه تاريخ شفاهی با عبدالمحمد آیتی٬ ۱۳۸۵
موضوع :
آی‍ت‍ی‌ , ، ع‍ب‍دال‍م‍ح‍م‍د , ، ‏‫ ۱۳۰۵ - ‏۱۳۹۲.‏‬‏‬
شناسه كد كتاب :
3730287
نام شخص به منزله سر شناسه - (مسئوليت معنوي درجه اول) :
/سازمان اسناد و كتابخانه ملي ايران,آی‍ت‍ی‌ , ، ع‍ب‍دال‍م‍ح‍م‍د , ، ‏‫ ۱۳۰۵ - ‏۱۳۹۲.‏‬‏‬ , ، مصاحبه‌شونده
نتیجه  1  تا  12  از  258  نتیجه  در  0/140997  ثانیه 

 
login