پیمایش
  جستجوی الفبایی
9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 Z Y X W V U T S R Q P O N M L K J I H G F E D C B A
عبارت جستجونتیجه  1  تا  12  از  258  نتیجه  در  1/6719539  ثانیه 
 
گالری لیست جدول گراف
       

مرتب سازی بر اساس
1
1
تصویر بندانگشتی
نوع :
تاریخ شفاهی
عنوان و نام پديدآور :
‏‫‬‏مصاحبه تاريخ شفاهی با منو‌چهر د‌ا‌نشگر، ۱۴/۰۷/۱۳۸۶
موضوع :
دان‍ش‍گ‍ر , ، م‍ن‍وچ‍ه‍ر , ، ‏‫۱۲۹۸ - ‏
شناسه كد كتاب :
3740448
نام شخص به منزله سر شناسه - (مسئوليت معنوي درجه اول) :
/ سا‌ز‌ما‌ن ا‌سنا‌د و کتابخا‌نه ملی ا‌یر‌ا‌ن,٬ مؤ‌سسه مهر‌گا‌ن فر‌هنگ آ‌سیا,دان‍ش‍گ‍ر , ، م‍ن‍وچ‍ه‍ر , ، ‏‫۱۲۹۸ - ‏ , ، مصاحبه‌شونده
2
1
بندانگشتی
نوع :
تاریخ شفاهی
عنوان و نام پديدآور :
‏‫‬‏‬‏مصاحبه تاريخ شفاهی با نصرت‌الله رستگار، ۱۰/۰۴/۱۳۸۱
موضوع :
رس‍ت‍گ‍ار , ، ن‍ص‍رت‌الله , ، ‏‫۱۳۲۱ -‏
يادداشتهاي مربوط به خلاصه يا چکيده :
رئوس مطالب مطرح‌شده در مصاحبه به این شرح است: فعالیت‌های آموزشی و پژوهشی در حوزه ایرانشناسی در آلمان و اتریش و ایران.
شناسه كد كتاب :
3734622
3
21
تصویر بندانگشتی
نوع :
تاریخ شفاهی
عنوان و نام پديدآور :
‏‫‬‏مصاحبه تاريخ شفاهی با ویدا فرهودی، ۱۸/۰۴/۱۳۷۷
موضوع :
ف‍ره‍ودی‌ , ، وی‍دا , ، ۱۳۳۵ -
يادداشتهاي مربوط به خلاصه يا چکيده :
رئوس مطالب مطرح‌شده در مصاحبه به اين شرح است: فراگیری زبان فرانسه در مدرسه فرانسوی، علاقه‌مندی و فعالیت در زمینه نقاشی و خوشنویسی و خصوصاْ شعر و ادبیات، چاپ دو مجموعه شعر و ترجمه کتاب «آخرین گفتگوی پورحسن» و چند مقاله دیگر، محتوا و شکل اشعار، محافل ادبی، ترجمه و لوازم آن، همکاری با مجله کلک.
شناسه كد كتاب :
3746571
4
1
بندانگشتی
نوع :
تاریخ شفاهی
عنوان و نام پديدآور :
‏‫‬‏‬‏مصاحبه تاريخ شفاهی با مهدی مفتاح، ۱۰/۱۱/۱۳۷۳
موضوع :
م‍ف‍ت‍اح‌ , ، م‍ه‍دی‌ , ، ۱۲۸۸- ۱۳۷۵.
شناسه كد كتاب :
3726447
نام شخص به منزله سر شناسه - (مسئوليت معنوي درجه اول) :
/ سازمان اسناد ملی ايران,م‍ف‍ت‍اح‌ , ، م‍ه‍دی‌ , ، ۱۲۸۸- ۱۳۷۵. , ، مصاحبه‌شونده
5
1
تصویر بندانگشتی
نوع :
تاریخ شفاهی
عنوان و نام پديدآور :
‏‫‬‏‬‏مصاحبه تاريخ شفاهی با ایرنه اشنایدر، ۲۸/۰۴/۱۳۸۱
موضوع :
اشنایدر، ایرنه
يادداشتهاي مربوط به خلاصه يا چکيده :
رئوس مطالب مطرح‌شده در مصاحبه به این شرح است: توضیح در مورد پژوهش‌هایی که به عنوان یک شرق‌شناس آلمانی در زمینه تاریخ اسلام و تاریخ ایران داشته است، همراهی تیم پژوهشگران آلمانی با مؤسسات پژوهشی آلمان در حوزه مطالعات بین‌رشته‌ای تاریخ اسلام و تاریخ ایران به ویژه در زمینه پادشاهان نخستین دوره قاجار و مسأله صحرانشینی آنها.
شناسه كد كتاب :
3734565
6
110
بندانگشتی
نوع :
تاریخ شفاهی
عنوان و نام پديدآور :
‏‫‬‏مصاحبه تاريخ شفاهی با توران میرهادی٬ ۱۳۸۷
موضوع :
م‍ی‍ره‍ادی‌ , ، ت‍وران‌ , ‏‫(خ‍م‍ارل‍و)‏‬ , ، ‏‫۱۳۰۶ - ۱۳۹۵.‏
شناسه كد كتاب :
3751125
نام شخص به منزله سر شناسه - (مسئوليت معنوي درجه اول) :
سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران,٬ موسسه مهرگان فرهنگ آسیا,م‍ی‍ره‍ادی‌ , ، ت‍وران‌ (خ‍م‍ارل‍و) , ، ۱۳۰۶- , ، مصاحبه‌شونده
7
22
تصویر بندانگشتی
نوع :
تاریخ شفاهی
عنوان و نام پديدآور :
‏‫‬‏‬‏مصاحبه تاريخ شفاهی با علی قهاری‌کرمانی، ۰۹/۰۸/۱۳۷۵
موضوع :
قهاری کرمانی , ، علی , ، ‏‫۱۳۰۵ -‏‬ ۱۳۷۸.‏‬
يادداشتهاي مربوط به خلاصه يا چکيده :
رئوس مطالب مطرح‌شده در مصاحبه به اين شرح است: فراگیری مجسمه‌سازی نزد استاد صنعتی در کرمان، مدرسه کمال‌الملک تهران و نیز در آلمان، تلاش جهت بازسازی شیوه ریخته‌گری ایران، توضیح مراحل مجسمهسازی و سبک کاری، مشکلات هنر مجسمه‌سازی در ایران.
شناسه كد كتاب :
3742114
8
1
بندانگشتی
نوع :
تاریخ شفاهی
عنوان و نام پديدآور :
‏‫‬‏مصاحبه تاريخ شفاهی با پری صابری٬ ۱۳۸۵-۱۳۸۶
موضوع :
ص‍اب‍ری‌ , ، پ‍ری‌ , ، ‏‫۱۳۱۱ - ‏
شناسه كد كتاب :
3741006
نام شخص به منزله سر شناسه - (مسئوليت معنوي درجه اول) :
سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران,٬ موسسه مهرگان فرهنگ آسیا,ص‍اب‍ری‌ , ، پ‍ری‌ , ، ‏‫۱۳۱۱ - ‏ , ، مصاحبه‌شونده
9
1
تصویر بندانگشتی
نوع :
تاریخ شفاهی
عنوان و نام پديدآور :
‏‫‬‏مصاحبه تاريخ شفاهی با میمنت عباسیان، ۰۱/۰۸/۱۳۷۵
موضوع :
م‍ش‍ک‍وه‌ , ، محمد , ، ‏‫۱۲۸۰ -‏‬ ۱۳۵۹.,عباسیان , ، میمنت , ، ‏‫۱۲۸۹ -‏‬
يادداشتهاي مربوط به خلاصه يا چکيده :
رئوس مطالب مطرح‌شده در مصاحبه به این شرح است: توضیحاتی در مورد شخصیت و منش و نیز خاطراتی از همسر دومش مرحوم حجت‌الاسلام دکتر محمد مشکوه، منش علمی و سیاسی و اقتصادی و نیز فوت و تدفین ایشان (استاد مشکوه).
شناسه كد كتاب :
3733248
10
42
بندانگشتی
نوع :
تاریخ شفاهی
عنوان و نام پديدآور :
‏‫‬‏مصاحبه تاريخ شفاهی با محسن نبوی٬ ۱۲/۰۸/۱۳۷۵
موضوع :
نبوی , ، محسن
يادداشتهاي مربوط به خلاصه يا چکيده :
رئوس مطالب مطرح‌شده در مصاحبه به اين شرح است: شاهرود در دوره انقلاب مشروطه٬ تاریخچه‌ای از شاهرود و تاثیرات جنگ جهانی دوم بر این شهر٬ متحدالشکل‌شدن البسه و کشف حجاب در شاهرود٬ قحطی نان در شهر٬ رواج احزاب سیاسی در شهر و عضویت عموی وی -محمد حسن نبوی- در حزب توده و درگیری وی با شمس قنات‌آبادی در انتخابات مجلس هفدهم در شاهرود٬ فعالیت حزب دموکرات قوام٬ سفر آیت‌الله کاشانی به شاهرود.
شناسه كد كتاب :
3751002
11
23
تصویر بندانگشتی
نوع :
تاریخ شفاهی
عنوان و نام پديدآور :
‏‫‬‏‬‏مصاحبه تاريخ شفاهی با نجفقلی پسیان، ۲۲/۰۵/۱۳۷۴
موضوع :
پ‍س‍ی‍ان‌ , ، ن‍ج‍ف‍ق‍ل‍ی‌ , ، ‏‫۱۲۹۸ -‏‬
يادداشتهاي مربوط به خلاصه يا چکيده :
رئوس مطالب مطرح‌شده در مصاحبه به اين شرح است: بیوگرافی، شخصیت کلنل پسیان و اهداف و گرایش‌ها و نحوه قیام وی در خراسان و شرحی از اوضاع آن دوران در ایران، بیان عوامل شکست و چگونگی سرکوب‌شدن کلنل پسیان.
شناسه كد كتاب :
3744318
12
1
بندانگشتی
نوع :
تاریخ شفاهی
عنوان و نام پديدآور :
‏‫‬‏‬‏مصاحبه تاريخ شفاهی با توران مهزاد (بزرگمهر)، ۱۰/۱۰/۱۳۷۴
موضوع :
مهرزاد , ، توران , ، ‏‫۱۳۰۹ -‏‬
يادداشتهاي مربوط به خلاصه يا چکيده :
رئوس مطالب مطرح‌شده در مصاحبه به اين شرح است: تعطیلی تئاتر در ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ و عکس‌العمل هنرمندان به این قضیه، فعالیت‌های هنری در زمینه تئاتر نزد اساتیدی چون عبدالحسین نوشین و حسن خاشع و غیره، بیان فعالیت‌های سیاسی عبدالحسین نوشین.
شناسه كد كتاب :
3739623
نتیجه  1  تا  12  از  258  نتیجه  در  1/6719539  ثانیه 

 
login