پیمایش
  جستجوی الفبایی
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
عبارت جستجونتیجه  1  تا  12  از  14224  نتیجه  در  1/2968888  ثانیه 
 
گالری لیست گراف
       
1
23
تصویر بندانگشتی
عنوان و نام پديدآور :
از پرویز تا چنگیز
محل نشر :
تهران
ناشر :
: مرکز امور توانبخشی نابینایان کشور رودکی
تاریخ نشر :
، ۱۳۸۷
نام شخص به منزله سر شناسه - (مسئوليت معنوي درجه اول) :
/حسن تقی‌زاده
2
32
بندانگشتی
عنوان و نام پديدآور :
مجموعه ایران باستان شماره پنج اشکانیان
محل نشر :
تهران
ناشر :
: مرکز گسترش امور فرهنگی نابینایان رودکی
تاریخ نشر :
، ۱۳۸۲
نام شخص به منزله سر شناسه - (مسئوليت معنوي درجه اول) :
/ اردشیر خدادادیان
3
10
تصویر بندانگشتی
عنوان و نام پديدآور :
برآمدن عباسیان ایدئولوژی مذهبی و اقتدار سیاسی
همکار :
,
محل نشر :
تهران
ناشر :
: مرکز امور توانبخشی نابینایان کشور رودکی
تاریخ نشر :
، ۱۳۸۶
4
45
بندانگشتی
عنوان و نام پديدآور :
اصل و نسب و دین‌های ایرانیان باستان
محل نشر :
تهران
ناشر :
: مرکز امور توانبخشی نابینایان کشور رودکی
تاریخ نشر :
، ۱۳۸۳
نام شخص به منزله سر شناسه - (مسئوليت معنوي درجه اول) :
/عبدالعظیم رضایی
5
16
تصویر بندانگشتی
عنوان و نام پديدآور :
از نادر تا کودتای رضاخان میر پنج تاریخ قرن ۱۲ و ۱۳ هجری
محل نشر :
[تهران]
ناشر :
: [بی‌نا]
تاریخ نشر :
، ‏‫‬‭[۱۳--]
نام شخص به منزله سر شناسه - (مسئوليت معنوي درجه اول) :
/علی‌اصغر شمیم
6
11
بندانگشتی
نوع :
سخنراني
فرمت :
audio/mp3
عنوان و نام پديدآور :
تفسیر قرآن
توصيف مجموعه :
سخنرانی های اندیشگاه
نام شخص به منزله سر شناسه - (مسئوليت معنوي درجه اول) :
سید محمد مهدی جعفری
7
5
تصویر بندانگشتی
نوع :
سخنراني
فرمت :
audio/mp3
عنوان و نام پديدآور :
وجود از نظر عرفانی
توصيف مجموعه :
سخنرانی های اندیشگاه
نام شخص به منزله سر شناسه - (مسئوليت معنوي درجه اول) :
خانم دکتر ایمانیه
8
3
بندانگشتی
نوع :
سخنراني
فرمت :
audio/mp3
عنوان و نام پديدآور :
الهیات جهانی97
توصيف مجموعه :
سخنرانی های اندیشگاه
شماره ثبت :
elahiat-jahani-1397-n1-3
9
3
تصویر بندانگشتی
نوع :
سخنراني
فرمت :
audio/mp3
عنوان و نام پديدآور :
فلسفه به مثابه درمان
توصيف مجموعه :
سخنرانی های اندیشگاه
نام شخص به منزله سر شناسه - (مسئوليت معنوي درجه اول) :
دکتر میلاد نوری
10
65
بندانگشتی
نوع :
سخنراني
فرمت :
audio/mp3
عنوان و نام پديدآور :
فصوص
توصيف مجموعه :
سخنرانی های اندیشگاه
نام شخص به منزله سر شناسه - (مسئوليت معنوي درجه اول) :
خانم دکتر اعوانی
11
16
تصویر بندانگشتی
نوع :
سخنراني
فرمت :
audio/mp3
عنوان و نام پديدآور :
کانت
توصيف مجموعه :
سخنرانی های اندیشگاه
نام شخص به منزله سر شناسه - (مسئوليت معنوي درجه اول) :
خانم دکتر اعوانی
12
6
بندانگشتی
نوع :
سخنراني
فرمت :
audio/mp3
عنوان و نام پديدآور :
مطالعات کیفی
توصيف مجموعه :
سخنرانی های اندیشگاه
نام شخص به منزله سر شناسه - (مسئوليت معنوي درجه اول) :
دکتر رواقی
نتیجه  1  تا  12  از  14224  نتیجه  در  1/2968888  ثانیه 

 
login