پیمایش
  جستجوی الفبایی
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
عبارت جستجونتیجه  1  تا  5  از  5  نتیجه  در  0/0468937  ثانیه 
 
گالری لیست جدول گراف
       

مرتب سازی بر اساس
1
23
تصویر بندانگشتی
عنوان و نام پديدآور :
از پرویز تا چنگیز
محل نشر :
تهران
ناشر :
: مرکز امور توانبخشی نابینایان کشور رودکی
تاریخ نشر :
، ۱۳۸۷
نام شخص به منزله سر شناسه - (مسئوليت معنوي درجه اول) :
/حسن تقی‌زاده
2
32
بندانگشتی
عنوان و نام پديدآور :
مجموعه ایران باستان شماره پنج اشکانیان
محل نشر :
تهران
ناشر :
: مرکز گسترش امور فرهنگی نابینایان رودکی
تاریخ نشر :
، ۱۳۸۲
نام شخص به منزله سر شناسه - (مسئوليت معنوي درجه اول) :
/ اردشیر خدادادیان
3
10
تصویر بندانگشتی
عنوان و نام پديدآور :
برآمدن عباسیان ایدئولوژی مذهبی و اقتدار سیاسی
همکار :
,
محل نشر :
تهران
ناشر :
: مرکز امور توانبخشی نابینایان کشور رودکی
تاریخ نشر :
، ۱۳۸۶
4
45
بندانگشتی
عنوان و نام پديدآور :
اصل و نسب و دین‌های ایرانیان باستان
محل نشر :
تهران
ناشر :
: مرکز امور توانبخشی نابینایان کشور رودکی
تاریخ نشر :
، ۱۳۸۳
نام شخص به منزله سر شناسه - (مسئوليت معنوي درجه اول) :
/عبدالعظیم رضایی
5
16
تصویر بندانگشتی
عنوان و نام پديدآور :
از نادر تا کودتای رضاخان میر پنج تاریخ قرن ۱۲ و ۱۳ هجری
محل نشر :
[تهران]
ناشر :
: [بی‌نا]
تاریخ نشر :
، ‏‫‬‭[۱۳--]
نام شخص به منزله سر شناسه - (مسئوليت معنوي درجه اول) :
/علی‌اصغر شمیم
نتیجه  1  تا  5  از  5  نتیجه  در  0/0468937  ثانیه 

 
login